Regulamin

I. Przedmiot regulaminu


II. Rezerwacje i płatności

III. Warunki pobytu

IV. Zwierzęta


V. Zwrot rzeczy pozostawionych 

VI. Uwagi i reklamacje


Wszelkie uwagi i reklamacje związane z rezerwacjami oraz dotyczące pobytu na terenie Boho Park należy kierować na adres email rezerwacje@bohopark.pl


IV. Ustalenia końcowe


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że: